Regulamin

REGULAMIN Z DNIA 21.04.2021.

Zlecenie tłumaczenia oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.

1. REALIZACJA ZLECENIA ORAZ PŁATNOŚCI

 • Tłumacz przyjmując zlecenie realizuje je jak najbardziej rzetelnie i wiernie względem oryginalnego tekstu.
 • Tłumacz przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W przypadku złożenia zlecenia po godzinach pracy Tłumacza realizacja zlecenia rozpocznie się w dniu następującym po dniu złożenia i przyjęcia zlecenia. W przypadku przedłożenia tekstu do tłumaczenia w dni ustawowo wolne od pracy, realizacja zlecenia rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia i przyjęcia zlecenia. Zlecenie uważa się za przyjęte po uzgodnieniu warunków oraz potwierdzeniu zamówienia oraz przyjęcia drogą elektroniczną.
 • Opłata za tłumaczenie dokonywana jest z góry na podany rachunek bankowy lub poprzez stronę internetową. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty, tłumacz przystępuje do realizacji zlecenia.
 • Klientowi zostanie przedstawiona wstępna wycena kosztu tłumaczenia a ostateczna cena będzie ujęta na podstawie rachunku. Tłumacz może pobrać zaliczkę na poczet tłumaczenia w przypadku większych zleceń zamiast płatności z góry za całość.
 • Tłumaczenia rozliczane są na podstawie strony taryfowej składającej się z 1125 znaków w przypadku tłumaczeń poświadczonych oraz 1800 znaków dla tłumaczeń zwykłych. Każda rozpoczęta strona traktowana jest jako cała strona taryfowa.
 • Termin realizacji zlecenia ustalany jest po uprzednim przesłaniu skanów dokumentów drogą elektroniczną lub okazaniem dokumentów do wglądu. W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumaczenie odsyłane jest pocztą wraz z uprzednio otrzymanym oryginałem dokumentu pod wskazany przez Klienta adres jeśli istnieje potrzeba tłumaczenia z oryginału.

 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Odpowiedzialność finansowa Tłumacza ograniczona jest jedynie do kosztu tłumaczenia.
 • Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty oraz tłumaczenia zagubione przez pocztę lub jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu tłumaczeń nie wynikające z winy tłumacza.
 • Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu będące wynikiem błędów występujących w tekście oryginału.

 

3. REKLAMACJE

 • Klientowi przysługuje dwutygodniowy termin na złożenie reklamacji, które muszą być złożone w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. Po upływie tego terminu, jakiekolwiek zmiany traktowane będą jako nowe zlecenie. Reklamacje tłumaczeń dokonanych w trybie ekspresowym nie będą uwzględniane.
 • W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Tłumacz jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie uzgodnionym z Klientem.
 • O ile Klient nie zlecił uprzednio, zakłada się, że Klient dokona redakcji oraz korekty tekstu we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie tekstów przeznaczonych do publikacji).

 

4. ODWOŁANIE ZLECENIA

 • Klient ma prawo odwołać zlecenie w dowolnym momencie, zobowiązany jest jednak do pokrycia kosztów tej części tłumaczenia, która została zrealizowana do momentu poinformowania o rezygnacji ze zlecenia.
 • Odwołanie zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej.

 

5. POUFNOŚĆ

Tłumacz zobowiązuje się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zlecanych do tłumaczenia jako poufnych i do nie udostępniania ich osobom trzecim z wyjątkiem osób zaangażowanych w tłumaczenie tekstów

Bądź na bieżąco

Dowiedz się jako pierwszy co u nas
oraz otrzymuj najświeższe wieści.

Tłumaczenia Online © 2024. All rights reserved.